News

Geschreven op 19/10/2016
Sonttol vrijwilligersdag, 7 oktober 2016 Vrijdag 7 oktober was...
Geschreven op 04/07/2016
Sound Toll Registers Online conference, Leipzig, 26-28...
Geschreven op 29/02/2016
Sonttol vrijwilligersdag, 12 februari 2016 Afgelopen...
Geschreven op 29/02/2016
Zondag 20 maart DE LEEUWARDER KOOPVAARDIJ IN DE OOSTZEE...
Geschreven op 11/12/2015
Lezing over historische scheepsgegevens uit de...

Zoeken: ALLEEN in deze site

Sonttolregisters online

Sonttolregisters online (kortweg: STR online) is de elektronische databank van de complete Sonttolregisters (STR).

STR online is in essentie een instrument voor het uitvoeren van historische analyses. Het is een beperkte en gestructureerde weergave van een organische historische bron.  Bij de invoer van de gegevens waren interpretaties niet te vermijden. STR online is zonder twijfel een krachtig instrument, maar het heeft zijn beperkingen. De individuele onderzoeker moet zich hiervan bewust zijn wanneer hij of zij er gebruik van maakt.

Een pdf-bestand met beknopte bronnenkritiek van STR online in het Engels is hier beschikbaar.  (venster wordt in een nieuwe pagina geopend).
Een beknopte bronnenkritiek van de originele STR is hier beschikbaar (venster wordt in een nieuwe pagina geopend). 

STR online is een project van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden.
Wetenschappelijke ondersteuning wordt verleend door het Deense Rijksarchief, Kopenhagen en de Fryske Akademy, Leeuwarden.

STR online is in 2009 gestart. Wij streven naar voltooiing in 2017.

RUG en Tresoar hebben de gegevensinvoer voor de periode 1634 – 1857 uitbesteed aan Breed, de sociale werkvoorziening van Nijmegen en omgeving. Voor de invoer van de resterende gegevens uit 1499 – 1634 wordt middels een zogenaamd crowdsourcing project een beroep gedaan op vrijwilligers.
 

Een interview met een van de invoermedewerkers van Breed is hier beschikbaar (venster wordt in een nieuwe pagina geopend).

Een artikel over STR online is hier beschikbaar (venster wordt in een nieuwe pagina geopend).

De website van het vrijwilligersproject is hier te vinden. (venster wordt in een nieuwe pagina geopend).