News

Geschreven op 26/08/2019
Het einde van de invoer is in zicht! Bijna 600.000 registraties...
Geschreven op 20/11/2018
Shape of Flute not determined by Sound toll   Mogens...
Geschreven op 15/10/2018
Sonttol vrijwilligersdag, 12 oktober 2018 Op vrijdag 12 oktober...
Geschreven op 14/06/2018
De Sontttol in het nieuws. Op 14 juni werd Jan Willem...
Geschreven op 14/06/2018
Sonttol vrijwilligersdag, 24 april 2018 Op dinsdag 24 april was...

Zoeken: ALLEEN in deze site

De Sonttolregisters als bron voor historisch onderzoek
Symposium van de werkgroep Maritieme Geschiedenis
3 februari 2012  13.30 - 17.30
Plaats: It Aljemint Fryske Akademy
Leeuwarden

Tresoar en de Rijksuniversiteit Groningen werken sinds 2008 aan een digitale ontsluiting van de Deense Sonttolregisters via de website www.soundtoll.nl. De database van de eerste decennia Sonttolregisters kan hier inmiddels worden geraadpleegd.
Op dit symposium zal de stand van zaken worden toegelicht en komen enkele sprekers aan het woord over hun onderzoek naar de maritieme geschiedenis en het gebruik van onder meer deze bron.
Inleiders zijn:  Jan Willem Veluwenkamp, Milja van Tielhof, Simone Steenbeek, Werner Scheltjens en Harm Nijboer.

Programma
Vanaf  13.30 Ontvangst met koffie/thee

13.55 – 14.00
Welkom door de dagvoorzitter, prof. dr. Lex Heerma van Voss,
Huygens ING, Den Haag.

14.00 – 14.15
Introduktie en stand van zaken van het projekt Sonttolregisters Online
Dr. Jan Willem Veluwenkamp, Rijksuniversiteit Groningen.

14.15 – 14.45
De Friese scheepvaart op Archangel 1594-1724
Dr. Milja van Tielhof,  Huygens ING, Den Haag.

14.45 – 15.15
Friese schippers in het Oostzeegebied
Drs. Simone Steenbeek Rijksuniversiteit Groningen.
 
15.15 - 15.45 Theepauze
 
15.45 – 16.15 
Specialisatie in de vrachtvaart in de tweede helft van de 18de eeuw. Voorbeelden: Papenburg en Pekela
Dr. Werner Scheltjens, Rijksuniversiteit Groningen
 
16.15 - 16.45
De Oostzeehandel als verbindende factor in de Zuiderzeeregio.
Dr. Harm Nijboer, Universiteit van Amsterdam

16.45 – 17.00  Afsluiting
17.00   napraten 

De toegang is gratis
Aanmelden is gewenst: Fryske Akademy baly@fryske-akademy.nl 
2012-01-20 12:43:50